ÇAĞRI MERKEZİ 0 212 474 02 66

TIBBİ BİRİMLER

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.

Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının varoluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Genel Cerrahi hastalarının tedavisinde en önemli aşamalardan biri de ameliyat sonrasında hastanın en kısa sürede eski yaşamına dönecek hale gelmesidir. Bu da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü ile yakın işbirliği içinde çalışılarak gerçekleştirilmektedir.

Hekimlik uygulamaları içine tedavi edici cerrahi uygulamaların girmesi ile birlikte “Cerrahlık” ayrı bir hekimlik dalı olarak benimsenmiş ancak, o dönemlerdeki cerrahi yöntemlerin sınırlı olması nedeni ile tüm cerrahi branşlar “GENEL CERRAHİ” adı altında ele alınmıştır.

Nöroloji

Nöroloji Bölümleri’nde geniş bir yelpazedeki nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.

Nöroloji beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemi üzerinde meydana gelen hastalıklara mercek tutan, teşhis ve cerrahi müdahaleleri kapsamayan ve bu doğrultuda tedavi uygulamaları ile hastalık süreçlerini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir tıp bilimi dalıdır. Gelişen teknoloji ve yapılan birçok araştırma 20. yüzyılın eşiğinde psikiyatri’nin nörolojiden ayrılarak başlı başına bir inceleme sahasına dönüşmesine neden olmuştur.

Nörolojinin sınırları kapsamında tutulan beyin kanamaları, baş dönmeleri, baş ağrıları, hareket bozuklukları, alzheimer, inme, uyku bozuklukları gibi birçok hastalık nörolojinin ilgi alanları içerisinde gösterilebilmektedir. Bu bağlamda polikliniklere en çok başvurulan yakınma nedenlerini, baş ağrıları, baş dönmeleri, şuur kaybı, epilepsi ve uyuşmalar olarak gösterebiliriz.

Bunun yanı sıra nöroloji bölümün ilgilendiği alanları daha detaylı bir şekilde başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Serebrovasküler hastalıklar
 2. Demiyalizan hastalıklar
 3. Hareket bozuklukları
 4. Epilepsi
 5. Periferik sinir hastalıkları
 6. Kas ve sinir hastalıkları
 7. Uyku hastalıkları
 8. Konuşma bozuklukları
 9. Omirilik dışı travmatik hastalıklar
 10. Baş boyun ve bel ağrıları

Dahiliye (İç Hastalıkları)

İç hastalıkları diğer ismiyle dahiliye kendi içerisinde birçok dala ayrılan ancak hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesini amaçlayan ve

buna yönelik teşhis ve tedavi süreçleri ile hastalıkların giderilmesini amaçlayan bir alandır.

İç hastalıkları bu anlamda, şeker hastalıkları, üst ve alt solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemine ilişkin hastalıklar, safra kesesi ve böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, kansızlık problemleri, çeşitli kanser hastalıkların erken teşhisi, romatizmal hastalıklar, ateşli hastalıklar, hipertansiyon, kas ve iskelet sistemi gibi hastalıkları kapsamaktadır. Başta da belirtildiği üzere dahiliye bölümünde konulan teşhisten sonra iç hastalıkların yan dalları olan nöroloji, romatoloji, gastroentroloji, endokrinoloji, psikiyatri vb.. bölümler ile gerekli etkileşim sağlanarak mevcut hastalıkların teşhis ve tedavi yöntemleri dahilinde gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

İç hastalıkları kapsamında yapılan check-up sonrası birçok riskli hastalığın erken tanısı mümkündür. Bu bağlamda erken tanı birçok hastalıkta tedavi sürecinin başarı şansını daha ileri noktalara taşıyabilmektedir. İç hastalıkları yani dahiliye tüm bu anlatılanlar doğrultusunda teknolojik gelişmeler eşliğinde hastaların yakınmalarına çözüm aramaktadır.

Fizik Tedavi ve Reh.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kas-iskelet, sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini

kapsayan bir uzmanlık dalıdır. Fizik tedavi, fiziksel ajanlar ve tekniklerin kas iskelet sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılması anlamına gelir. Fizik tedavi yöntemleri vücudun dışından fiziksel ajanların uygulanması şeklindedir. Uygulanılan fizik tedavi ajanları vücudumuzda herhangi bir lezyon veya yara oluşturmaz. Fizik tedavi uygulamasının amacı ağrıların azaltılması veya yok edilmesi, hastanın günlük yaşam aktivitelerinin tekrar kazanılması organların işlevlerinin sağlıklı hale gelmesi, bağımsız bir birey olarak toplumdaki yerini almasıdır.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanları nelerdir?

 • Akut ve kronik ağrı tedavisi
 • Romatizmal hastalıklar tedavi ve takibi
 • Ortopedik rehabilitasyon ve spor yaralanmaları
 • Nörolojik ve nöromuskulaer hastalıkların rehabilitasyonu
 • Pediatrik rehabilitasyon
 • Metabolik kemik hastalıkları (Osteoporoz vb.)
 • Doğumsal veya edinsel eklem ve kemik bozuklukları
 • Yanık sonrası rehabilitasyon
 • Kardiyak rehabilitasyon
 • Geriatrik rehabilitasyon

Kadın Doğum ve Hastalıkları

Kadın doğum ve hastalıkları, doğum ile ilgili tanılar başta olmak üzere, normal ve riskli gebelik takiplerine, jinekolojik hastalıklara,

riskli ve normal doğumların takibinin gerçekleştiği ve bu tanılara modern imkanlarla tedavi süreci oluşturulan bir alandır.

Kadın doğum ve hastalıkları, ergenlikten başlayan ve menopoz dönemine kadar yaş farkı gözetmeksizin her kadının sağlık açısından sorunlarına, rutin kontroller ile başarılı tedavi süreçleri gerçekleştirmeyi amaçlar. Bunun yanı sıra kadınların en hassas dönemlerinden biri olarak kabul gören gebelik dönemlerinde, hamileliğin takibi, sürecin işleyişi ve sağlıklı bir doğum yapılabilmesi için gerekli hizmetlerin verilmesi sağlanır. Hamileliğin başladığı haftadan itibaren doğum sürecine kadar olan kısımda gerekli tüm standart kontrollerin yanı sıra, anne karnındaki bebek çeşitli testlere tabi tutularak sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediği kontrol edilir. Hamileliğin seyir sürecine göre sezaryen veya anestezi doğum seçenekleri ile sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması hedeflenir.

Bunun yanı sıra menopoz ve osteoporoz takipleri, jinekolojik takipler, risk faktörleri, iyi ve kötü huylu ur oluşumları yine kadın doğum ve hastalıkları polikliniklerinde takip edilir. Tüp bebek, kadın erkek kısırlığı tedavileri de yine kadın doğum ve hastalıklarının ilgi alanın dahilinde gösterilebilir.

İletişime Geç
1
Akademi Tıp Merkezi
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?